FANDOM


Guilds (cechy) jsou zvláštní instituce, které obsahují suroviny, nebo prodávají armour (zbroj) a weapons (zbraně), které nelze koupit v žádném jiném obchodě. Vstup do cechu vyžaduje určitý počet Quest points, Level v souvisejícím Skill, nebo dokončení souvisejícího Quest. Požadavek na určitý Level lze obejít pomocí dočasného zvýšení Skill tak, aby byl vstupní požadavek splněn.

Název cechu Česky Požadavky Místo
Skills Předměty Quests
Champions' Guild Cech šampionů 33 Quest points Jižně od Varrock
Cook's Guild Cech kuchařů Cooking 32 Chef's hat nebo
Cooking cape nebo
Varrock armour 3
Západně od Varrock
Crafting Guild Cech řemeslníků Crafting 40 Brown apron nebo
Crafting cape
Jihovýchodně od Falador
Mining Guild Cech horníků Mining 60 Dwarven Mines
Monastery Klášter Prayer 31 Západně od Edgeville
Runecrafting Guild Cech výrobců run Runecrafting 50 Rune Mysteries Druhé patro Wizard's Tower

Pay to play cechyEditovat

Název cechu Česky Požadavky Místo
Skills Předměty Quests
Heroes' Guild Cech hrdinů Heroes' Quest Jihovýchodně od Burthorpe
Legends' Guild Cech legend Legends' Quest Severovýchodně od Ardougne
Warriors' Guild Cech válečníků Součet Attack a Strength alespoň 130,
nebo Attack 99, nebo Strength 99
Burthorpe
Fishing Guild Cech rybářů Fishing 68 Severně od Ardougne
Wizards' Guild Cech kouzelmíků Magic 66 Yanille
Ranging Guild Cech střelců Ranged 40 Jihovýchodně od Seers' Village
Thieves' Guild Cech zlodějů Buyers and Cellars Lumbridge

Cechy, které neexistujíEditovat

 • Agility guild
 • Construction guild
 • Dungeoneering guild
 • Farming guild
 • Firemaking guild
 • Fletching guild
 • Herblore guild
 • Hunter guild
 • Slayer guild
 • Smithing guild
 • Summoning guild
 • Woodcutting guild


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki